درباره ما

هدف ما از این کار احیای هنر کاشی کاری و ارائه الگوهای اصیل ایرانی به هموطنان گرامی و گردشگران خارجی است. ما معتقدیم که این حرفه هزاران ساله به طور شایسته معرفی نشده و برای عموم مردم ناشناخته مانده است. برای تولید محصولات از هنرمندان زیادی استفاده می کنیم و بعضی از آنان به تمام فنون کاشی سازی سنّتی تسلط دارند. شفافیت و روشنی که در کاشی های ما دیده می شود به دلیل استفاده از رنگ های معدنی مرغوب است. سیاست کلی ما فروش محصولات خودمان است که به نمایش گذاشته شده اند و نه پذیرش سفارشات خاص از طرف مشتری.

عمده تولیدات ما نقاشی روی کاشی سفید صنعتی است. امکان نقاشی روی کاشی سفید سنّتی (قلع-سربی)، روی خاک چینی (جسمی)، با نقش برجسته (قالب یا لعاب برجسته) و به شیوه زیرلعابی (زیررنگی) وجود دارد. برای آشنایی مختصر با این هنر در کنار فروشگاه موزه ای کوچک برپا کرده ایم. در این موزه تعدادی کاشی قدیمی و جدید، چند تصویر از کوره و مراحل مختلف کار و همچنین تعدادی از وسایل قدیمی مربوط به ساخت کاشی به نمایش گذاشته شده اند. ما تعمیر آثار تاریخی را در هر جای ایران که باشد انجام می دهیم و به این کار افتخار می کنیم چون آثاری که از اجداد پرتلاش و هنرمندمان به جای مانده باید جاودانه بماند.