هدف ما از این کار احیای هنر کاشی کاری و ارائه الگوهای اصیل ایرانی به هموطنان گرامی و گردشگران خارجی است. ما معتقدیم که این حرفه هزاران ساله به طور شایسته معرفی نشده و برای عموم مردم ناشناخته مانده است. برای تولید محصولات از هنرمندان زیادی استفاده می کنیم و بعضی از آنان به تمام فنون کاشی سازی سنّتی تسلط دارند. شفافیت و روشنی که در کاشی های ما دیده می شود به دلیل استفاده از رنگ های معدنی مرغوب است. سیاست کلی ما فروش محصولات خودمان است که به نمایش گذاشته شده اند و نه پذیرش سفارشات خاص از طرف مشتری.